Acest document se referă la condiţiile în care poate fi utilizat website-ul www.btttours.ro.

Accesând sau utilizând website-ul www.btttours.ro, sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile de mai jos. Acest website este deţinut şi administrat de S.C. Btt Tours S.R.L.

Drepturile utilizatorului :
Utilizatorul www.btttours.ro are dreptul să vizualizeze site-ul pe monitorul calculatorului, să tiparească părţi ale conţinutului site-ului pe suport de hârtie şi să salveze pagini în format electronic doar în scopuri personale, non-comerciale.

Obligaţiile utilizatorului www.btttours.ro:
Sunteţi de acord să respectaţi următoarele obligaţii incluzând (fără a se limita):
– responsabilitatea financiară pentru toate tranzacţiile efectuate în contul sau în numele dvs .
– aveţi vârsta peste 18 ani şi capacitatea legală de a iniţia acţiuni juridice;
– garantarea veridicităţii datelor furnizate despre dvs. sau membrii familiei dvs.;
– neutilizarea Site-ului în scopuri speculative, a generarii de rezevari false sau frauduloase;
– interzicerea transmiterii materialelor politice, pornografice, rasiste sau a altor materiale care contravin legii;
– obligativitatea de a nu altera, copia, transmite, distribui, vinde, afişa, licenţia sau reproduce conţinutul Site-ului, cu excepţia utilizării în scop personal şi necomercial a unei singure copii a informaţiei conţinută în Site.

Utilizatorul www.btttours.ro nu are dreptul:
– să folosească (în forma existentă sau modificată) în scop comercial conţinutul site-ului;
– să înlăture notificarea despre drepturile de autor şi/sau marcă înregistrată de pe copiile conţinutului (copiile vor fi facute doar conform termenilor de utilizare);
– să creeze baze de date sau manuale prin descarcarea pagină cu pagină a conţinutului site-ului.

Solicitările privind republicarea sau redistribuirea de conţinut vor fi adresate către S.C. Btt Tours SRL .

Condiţiile generale de rezervare şi achiziţionare servicii pe www.btttours.ro :
Orice rezervare efectuată pe Site va fi considerată drept intenţia dvs. de a achiziţiona un anumit produs sau serviciu turistic de la Furnizor. Daca cererea dumneavoastră va fi acceptată, veţi primi un e-mail de confirmare de la S.C. Btt Tours SRL şi va intra în vigoare Contractul cu Clientul.
Toate serviciile turistice publicate pe Site sunt valabile în funcţie de disponibilitatea Furnizorilor. Termenii şi condiţiile Furnizorului (incluzand regulile de transport al pasagerilor impus de liniile aeriene) se vor aplica adiţional Termenilor şi Condiţiilor acestui Site.
Termenii Furnizorilor pot include prevederi referitoare la diferite proceduri de plată, obligaţii, anulări, modificări ale rezervărilor şi restituiri de bani (dacă este cazul) ori restricţii de altă natură. Unele companii aeriene pot impune taxe suplimentare. S.C. Btt Tours SRL nu este responsabilă pentru costurile care pot să apară în momentul transferurilor de la un aeroport / terminal la altul. De asemenea, unele hoteluri pot colecta diferite taxe locale.
În momentul navigării dvs. pe Site, veţi putea observa referiri la diferite condiţii aplicabile ofertelor speciale. Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceşti termeni şi vă rugăm să luaţi legătura cu Btt Tours pentru detalii complete.

Anulări/Modificări:
Anularea sau modificarea serviciului rezervat sau achiziţionat se va face în funcţie de Termenii şi Condiţiile fiecărui Furnizor. În cazul în care doriţi anularea sau modificarea unui serviciu rezervat sau achiziţionat, este responsabilitatea dvs. de a informa în scris sau telefonic Btt Tours despre intenţiile dumneavoastra.
În anumite cazuri este posibil să nu puteţi anula / modifica anumite servicii turistice sau va trebui să respectaţi anumite cerinţe pentru aceste acţiuni.
S.C. Btt Tours SRL sau Furnizorul acceptă toate formele de cereri scrise. S.C. Btt Tours SRL sau Furnizorul nu pot anula / modifica serviciul turistic înainte de a primi cererea dvs. fermă. Puteţi anula rezervarea dvs. prin intermediul Site-ului în concordanţă cu termenii şi condiţiile Furnizorului.
În eventualitatea modificării unei rezervări (incluzând, dar fără a se limita, anulări, restituiri de sume, schimbări de nume), Btt Tours îşi rezervă dreptul de a aplica anumite taxe pentru a acoperi costurile administrative care pot rezulta din această acţiune. Aceste taxe diferă faţă de taxele impuse direct de catre Furnizor.

Plata:
Nu se acceptă alte modalităţi de plată în afara celor prezentate pe Site şi nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru sumele de bani trimise prin curierat.
În funcţie de termenii şi de condiţiile impuse de hoteluri, la momentul rezervării vi se poate cere plata integral sau parţială a serviciului rezervat, iar plata va fi efectuată în contul S.C. Btt Tours SRL, al hotelului sau al reprezentantului acestuia.
În anumite cazuri, detaliile cărţii dumneavoastra de credit pot fi transferate către Furnizor, acesta preluând plăţile pentru rezervările dumneavoastră.
Plăţile pentru hoteluri sunt efectuate în concordanţă cu paragraful de mai sus.
S.C. Btt Tours SRL sau Furnizorul nu-şi asumă nicio obligaţie de a emite biletele, voucher-ul sau alte documente de călătorie în cazul neplăţii integrale a serviciilor comandate. În orice situaţie, sunteţi responsabil pentru plata sumelor aferente serviciilor turistice comandate.
S.C. Btt Tours SRL sau Furnizorul îsi rezervă dreptul de a încasa suplimentar orice taxe (sau comisioane) care pot să apară la momentul rezervărilor. În acest caz veţi fi informat despre comisioanele aplicabile. SC Btt Tours SRL îşi rezervă dreptul de a transfera costurile generate de penalizările de charge back.

Clauze de nerăspundere:
Site-ul www.btttours.ro este un site cu conţinut informativ. SC Btt Tours SRL nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la corectitudinea si exactitatea acelor informaţii.
SC Btt Tours SRL nu garantează în niciun fel, explicit sau implicit, realitatea, actualitatea şi integralitatea datelor şi informaţiilor prezentate pe site.                         Eventualele neconcordanţe sau erori care pot aparea la un moment dat între conţinutul site-ului şi informaţiile reale nu implică nicio răspundere, de orice natură, pentru Btt Tours.
Datele şi informaţiile accesibile publicului pe acest site nu constituie recomandări, garanţii, consultanţă sau angajament din partea Btt Tours.
SC Btt Tours SRL nu va putea fi ţinută răspunzătoare faţă de nicio persoană/entitate pentru niciun fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect, din utilizarea site-ului www.btttours.ro sau ca urmare a oricărei erori sau omisiuni.
SC Btt Tours SRL acţionează şi ca agent pentru terţi furnizori cum sunt: liniile aeriene, hoteluri, companii de închiriat maşini precum şi alţi Furnizori de        Servicii Turistice – denumiţi în continuare Furnizori.
SC Btt Tours SRL nu-şi asumă nicio responsabilitate pentru produsele şi serviciile turistice oferite de Furnizori şi nu garantează în niciun fel (fie explicit sau implicit) acurateţea sau calitatea produselor şi a serviciilor reflectate pe acest Site.

Modificări în termenii şi condiţiile de utilizare:
SC Btt Tours SRL poate aduce modificări termenilor şi condiţiilor de utilizare, fără a anunţa acest lucru anterior în conţinutul site-ului. Vă rugăm, deci, să recitiţi termenii şi condiţiile de utilizare de fiecare dată când accesaţi sau utilizaţi acest site. Utilizarea site-ului de către dumneavoastră, ulterior modificării acestor termeni, constituie acceptarea de catre dumneavoastră a termenilor şi condiţiilor modificate.
Aceste reguli sunt în conformitate cu legislaţia română în vigoare. Încălcarea prevederilor acestui document constituie o violare a drepturilor Btt Tours şi poate atrage raspunderea civilă, contravenţională sau, după caz, penală a persoanei în culpă. Conflictele apărute în legătură cu termenii de utilizare ale site-ului vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti.
Acest site poate conţine linkuri către diverse site-uri. Atunci când accesaţi aceste site-uri, vă aflaţi implicit în afara site-ului www.btttours.ro şi aveţi obligaţia de a respecta termenii şi conditiile de utilizare ale noilor site-uri accesate.